Bokförsäljning

Svenska Schackbutiken AB kommer att
finnas på plats under tävlingen.